امروز: دوشنبه 24 مرداد 1401
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
تماس با ما
    09120592515
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
کاهش هزینه های اقتصادی حمل ونقل با استفاده از مکان یابی کاربری زمین 3,000 دانلود
کاربری اراضی و حمل و نقل شهری 4,000 دانلود
بررسی علل تغییر کاربری اراضی در طرح های تفصیلی شهری و تأثیر آن بر خدمات شهری مطالعه موردی شهر مرودشت 3,000 دانلود
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مكان یابی كتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی AHP 3,000 دانلود
شرح خدمات مهندسان شهرساز و چگونگی گردش کار طرح انطباق کاربری اراضی شهری 4,000 دانلود
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه 4,000 دانلود
مقاله معرفی سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if در برنامه ریزی شهری 3,000 دانلود
جدول سرانه کاربری اراضی شهری 4,000 دانلود
تغییرات کاربری اراضی ایلام در طرح جامع 3,000 دانلود
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز 4,000 دانلود
پهنه بندی خطر زلزله در کاربری های جاذب جمعیت 3,000 دانلود
به هنگام سازی کاربری های شهر تهران 4,000 دانلود
آﺳﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ نمونه موردی: محلات نای بند، شیرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس 2,000 دانلود
ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از GIS به روش AHP 3,000 دانلود
اثرات مالی کاربری زمین 4,000 دانلود
ارزیابی کاربری اراضی منطقه14شهر تهران 3,000 دانلود
مكان گزینی بهینه فضای سبز شهری جهت خدمات رسانی مناسب با استفاده از تاپسیس وgis 6,000 دانلود
ارزیابی پراكنش كاربری اراضی یور محله بابلسر با استفاده ازgis 3,000 دانلود
قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعئین آنها 4,000 دانلود
ظوابط طراحی فرهنگسرا به همراه پلان 4,000 دانلود
برآورد مدرسه هشت کلاسه 5,000 دانلود
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ وﻗﻮع ﺟﺮم 3,000 دانلود
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺪﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﺗﺒﻲ AHP 3,000 دانلود
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﭘﻮﯾﺎ 3,000 دانلود
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻗﻮانین ﺷﻬﺮی 3,000 دانلود
دیکشنری تخصصی اقتصاد 5,000 دانلود
جزوه حقوق تجارت تطبیقی 4,000 دانلود
تکنیک های تخفیف گرفتن 3,000 دانلود
سهام چیست؟ 4,000 دانلود
اصول تجارت الکترونیک 5,000 دانلود
پیش نیاز فروشندگی 3,000 دانلود
پروژه سازمان اکو 4,000 دانلود
بحران اقتصادی چیست؟ 3,000 دانلود
بیس بازاریابی 4,000 دانلود
160 نکته مدیریت 2,000 دانلود
40 ایده کار آفرینی اینترنتی 3,000 دانلود
نقشه کامل پول دار شدن در یک ماه 10,000 دانلود
30 راز اساسی برای سریع پولدار شدن 8,000 دانلود
10ایده راه اندازی کسب و کار 3,000 دانلود
6راز کارآفرینان موفق 2,000 دانلود
پاورپوینت علل موفقیت سه شركت بزرگ آسیایی سانیو سونی و سامسونگ 5,000 دانلود
پاورپوینت مواد محرک و روان گردان آمفتامین ها 5,000 دانلود
پاورپوینت تاریخچه کشتی 3,000 دانلود
پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع در صنعت بیمه 4,000 دانلود
پاورپوینت بازاریابی ورزشی 4,000 دانلود
پاورپوینت اصول ارائه شفاهی مطالب 4,000 دانلود
پاورپوینت لابی و اجزای تشکیل دهنده 6,000 دانلود
پاورپوینت  بررسی visio 4,500 دانلود
پاورپوینت کارگاه کامپیوتر 3,000 دانلود
پاورپوینت تصویربرداری رنگی از سیستم گوارش 2,000 دانلود